W CASINO hiện đang triển khai hoạt động kinh doanh cho thuê bảng nguồn video chia sẻ

  Chúng tôi sẽ cung cấp các thông số và kết quả trò chơi của các bàn trò chơi tại địa điểm trực tiếp thông qua giao diện API chuyên nghiệp. Và đồng thời cung cấp nội dung nguồn video tương ứng với bàn chơi. Điều này cho phép người thuê sử dụng các địa điểm trực tiếp của W CASINO để chơi nhiều trò chơi khác nhau trên nền tảng của riêng họ. Người bán cũng có thể chỉ thuê các luồng và kết quả nguồn video để đạt được mục tiêu hoạt động hiệu quả hơn và đạt được tình huống đôi bên cùng có lợi.

  Chế độ hợp tác Giới thiệu

  Chế độ 1 (không có luật chơi)

  Cung cấp trạng thái bàn trò chơi tương ứng, trạng thái luồng trò chơi, kết quả giá trị thẻ trò chơi, màn hình video trò chơi.

  Chế độ 2 (có luật chơi)

  Cung cấp trạng thái bàn trò chơi tương ứng, trạng thái luồng trò chơi, kết quả giá trị thẻ trò chơi và kết quả phán đoán của lần chơi hiện có trên nền tảng, màn hình video trò chơi.

  Lưu ý: Chế độ cho thuê chỉ cung cấp trò chơi, trạng thái bàn chơi và kết quả của mỗi lần chơi và không liên quan đến việc người thuê tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng cá cược.

  Phí hợp tác Mô tả

  Cuộn >>
  Số lượng bàn Giá nguồn video chia sẻ (USD/Bảng) Giá nguồn video độc quyền chia sẻ (USD/Bảng)
  (Điều kiện 1) (Điều kiện 2) Độc quyền (Điều kiện 1) Độc quyền (Điều kiện 2)
  1≤Q≤9 $4,799 USD +2% mỗi bàn (tiền bản quyền) $8,799 USD mỗi bàn $27,999 USD +2% mỗi bàn (tiền bản quyền) $32,999 USD mỗi bàn
  Q≥10 $3,799 USD +2% mỗi bàn (tiền bản quyền) $6,799 USD mỗi bàn Điều kiện độc quyền: Bàn đứng độc quyền chỉ dành cho công ty này Điều kiện độc quyền: Bàn đứng độc quyền chỉ dành cho công ty này

  Tính toán tiền gửi: giá * số lượng bàn, ví dụ: 10 bàn (USD) 3.799 * 10 = 37.999 USD + 2% (tiền bản quyền)

  Thông tin mở tài khoản

  1. Tên người điều hành hoặc công ty: 2. Email tài chính của công ty:
  3. Số liên lạc của công ty: 4. Tên người phụ trách doanh nghiệp:

  Lưu ý: Tiền đặt cọc sẽ không bị trừ trong 3 tháng và sẽ được trả lại cho bạn sau khi chấm dứt hợp tác.

  Lưu ý: Tài liệu chỉ là minh họa cơ bản, hiệu ứng bàn thực tế có thể vào website W Casino: www.wcasino9.com để có kinh nghiệm

  W CASINO Ưu điểm

  Đào tạo chuẩn cho các đại lý xinh đẹp.

  Công nghệ độ trễ hình ảnh video là thấp nhất.

  Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và tiền tệ.

  Liên hệ chúng tôi

  wm whatsapp icon

  Whatsapp:

  +855962764490

  Chúng tôi ở đây để trợ giúp và giải đáp thắc mắc hoặc mã

  wm email icon

  Email:

  [email protected]

  Gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn

  wm email icon

  Telegram:

  WCAG99

  Chúng tôi ở đây để giúp bạn, từng bước một